Mulchen JBM

Onkruid ondiep aanpakken

Mulchen is een zeer ondiep (2 centimeter) werkend apparaat voor de mechanische onkruidbestrijding. Het onkruid wordt van de wortel geslagen, zonder dat daarbij de bodemstructuur en de in de bodem aanwezige schimmels en andere nuttige organismen worden beschadigd.

De mulcher is een apparaat dat ook prima bruikbaar is in gangbare teelten, in gevallen waar de chemische onkruidbestrijding door de krapte aan middelen of door de onkruidsamenstelling steeds lastiger wordt.