Subsidie machines

U ontvangt subsidie voor investeringen die op de investeringslijst staan. Een greep uit deze investeringen:

Bodemmaatregelen

- Rupsen voor tractoren (meerkosten)

- Brede banden in combinatie met luchtdrukwisselsysteem

- Schijveneg met gekartelde schijven

- Ecoploeg

 

Gebruik van mest en nutriënten

- Systemen voor precisiebemesting

- Meetsysteem stikstofgehalte voor het gewas

- Systemen om bodem in kaart te brengen

 

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

- Mechanische onkruidbestrijding

- Intrarijwieders

- Mechanische onkruidknippers

- Driftreducerende spuittechnieken

- Boomgaardspuitmachine

- Sensorgestuurde of andere selectieve spuitapparatuur

- UV-gewasbeschermingsinstallaties

- Gesloten vul- en doseersysteem spuitapparatuur

 

Maatregelen voor erfsituatie en bedrijfsgebouwen

- Opvang en hergebruik schoon erf- en/of dakwater

- Infiltratiekoffers voor infiltratie van schoon erf- en/of dakwater

- Waterdichte opslagput voor

- (Water)veegmachine

- Machinewasplaats

Hoeveel subsidie?

U heeft nu de kans om te investeren in bovenstaande middelen, ondersteund door de overheid. Want u ontvangt 40 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van 20.000 euro per aanvraag. De subsidie moet minimaal 3.000 euro bedragen.

 

Subsidie aanvragen

Neem contact op met uw provincie en / of landbouwportaal.